ತುರ್ತು ಸಹಾಯ! 7010650063
ಸುಧಾರಿತ
ಹುಡುಕಿ Kannada
  1. ಮುಖಪುಟ
  2. ಆರೋಗ್ಯ ವೇದಿಕೆ
  3. ಹಲ್ಲು ಎಳೆಯಲು ದಂತವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಬಹುದೇ?
ನಿಮ್ಮ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯ ಫಾರ್ಮ್

ಮಾಡಬಹುದು ಎ ದಂತವೈದ್ಯ ಹಲ್ಲು ಎಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

knKannada