അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
 1. വീട്
 2. എപ്പോഴാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യമുള്ളത്? ശരിയായ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ്

എപ്പോഴാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യമുള്ളത്? ശരിയായ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ്

നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കേടായതോ ആയ പല്ലുകൾ കൃത്രിമ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു തരം ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ. പരുക്ക്, മോണരോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കുള്ള ദീർഘകാല പരിഹാരമായി അവ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് അവ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.

ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന ചില സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാ:

 1. ഗുരുതരമായ പല്ല് നഷ്ടം: ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗണ്യമായ അളവിൽ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയായ പോഷകാഹാരം നിലനിർത്താനും അവർക്ക് ശരിയായി ചവയ്ക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 2. താടിയെല്ലിന്റെ ശോഷണം: ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും താടിയെല്ല് വഷളാകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ, താടിയെല്ലിന്റെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കാൻ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 3. സംസാരിക്കുന്നതിനോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ട്: പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ സംസാരത്തിലോ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവിലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 4. വായിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ: ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മോണരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ദന്തക്ഷയം പോലുള്ള വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനോ ചികിത്സിക്കാനോ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:

 1. എനിക്ക് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?
 • ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു ഡെന്റൽ പ്രൊഫഷണലുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യം വിലയിരുത്താനും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശുപാർശകൾ നൽകാനും അവർക്ക് കഴിയും.
 1. എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ?
 • ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പൊതുവെ പരിധിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണം വ്യക്തിയുടെ വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും അവരുടെ കേസിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
 1. ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
 • മിക്ക കേസുകളിലും, പല്ലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാം, അത് അണുബാധയുണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് താടിയെല്ലുമായി ശരിയായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ.
 1. ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടോ?
 • ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, അവ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ. അവർ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നും അവർക്ക് കവറേജിനായി എന്തെല്ലാം പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളുണ്ടെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
 1. ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?
 • പല്ലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു ദീർഘകാല പരിഹാരമാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ, ശരിയായ പരിചരണത്തോടെ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിയുടെ വായുടെ ആരോഗ്യം, ഇംപ്ലാന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു ഇംപ്ലാന്റിന്റെ ആയുസ്സ് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക

ml_INMalayalam