അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
 1. വീട്
 2. 11 വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരും ദന്ത വിദഗ്ധരുടെ തരങ്ങളും
11 വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരും ദന്ത വിദഗ്ധരുടെ തരങ്ങളും

 

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

11 വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരും ദന്ത വിദഗ്ധരുടെ തരങ്ങളും

മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് വായുടെ ആരോഗ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, നല്ല ദന്ത ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് പതിവായി ദന്തഡോക്ടർ സന്ദർശനം നിർണായകമാണ്. എ ജനറൽ ദന്തഡോക്ടർ സാധാരണ ചെക്കപ്പുകളും ക്ലീനിംഗുകളും, ഡെന്റൽ എക്സ്-റേകളും ഫോളോ-അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും പോലുള്ള സമഗ്രമായ ഡെന്റൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക ഡെന്റൽ കെയർ പ്രൊവൈഡറാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേക വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരും ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഇതാ:

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാർ

 • ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റ്
 • ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ്
 • എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ്
 • പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ്
 • പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റ്
 • പീഡിയാട്രിക് ദന്തഡോക്ടർ
 • ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻ
 • ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ഡെന്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഓറൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്
 • ഓറൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റ്

ജനറൽ ദന്തഡോക്ടർ ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ദന്തഡോക്ടറാണ്. ഗം കെയർ, റൂട്ട് കനാലുകൾ, ഫില്ലിംഗുകൾ, കിരീടങ്ങൾ, വെനീറുകൾ, പാലങ്ങൾ, പ്രതിരോധ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊതു ദന്തഡോക്ടർമാർ സാധാരണയായി ഡെന്റൽ സ്കൂളിൽ നാല് വർഷത്തെ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമോ ഡെന്റൽ ബിരുദമോ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഒരു ഡിഡിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎംഡി (ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെന്റൽ മെഡിസിൻ) ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് പൊതുവായ ദന്തചികിത്സയിലും പരിശീലനത്തിലും ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനാകാൻ നിർബന്ധിത ആവശ്യമാണ്. ജനറൽ ദന്തഡോക്ടർ.

കുടുംബ ദന്തചികിത്സ

രോഗിയുടെ മാത്രമല്ല, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, മുത്തശ്ശിമാർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗിയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ദന്താരോഗ്യത്തിന്റെ സമ്പ്രദായമാണിത്. മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഫാമിലി ഡെന്റിസ്ട്രി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളും ചികിത്സകളും ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • അറ ഫില്ലിംഗുകൾ
 • സീലന്റ്സ്
 • പല്ല് വൃത്തിയാക്കൽ
 • മോണ രോഗ ചികിത്സ

ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ്

ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് തെറ്റായ പല്ലുകളുടെയും താടിയെല്ലുകളുടെയും രോഗനിർണയം, പ്രതിരോധം, തിരുത്തൽ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പല്ലുകൾ നേരെയാക്കാനും കടിയേറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവർ ബ്രേസുകളും റിറ്റൈനറുകളും മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കണം.

ഓറൽ സർജൻ

ഓറൽ സർജൻ പല്ല് വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഇംപ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, താടിയെല്ല് പുനഃക്രമീകരിക്കൽ, മുഖത്തെ ആഘാതത്തിനുള്ള അടിയന്തര പരിചരണം എന്നിവ പോലുള്ള ഡെന്റൽ സർജറിയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാന പല്ല് വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ. ഓറൽ സർജന്മാർക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം അധികമായി നാലോ ആറോ വർഷത്തെ സർജിക്കൽ റെസിഡൻസി പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ്

എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ഡെന്റൽ പൾപ്പ്, വേരുകൾ, പല്ലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കുകൾ രോഗനിർണയം, പ്രതിരോധം, ചികിത്സ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ റൂട്ട് കനാൽ തെറാപ്പി, രോഗബാധിതമായ ടിഷ്യു നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ, വിള്ളൽ പല്ലുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കും.

പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ്

പീരിയോൺഡിസ്റ്റ് മോണരോഗം, വീക്കം, മോണയും എല്ലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല്ലുകളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഘടനകളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അവസ്ഥകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ചികിത്സിക്കുന്നതിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്കെയിലിംഗ്, റൂട്ട് പ്ലാനിംഗ്, ഗം ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ചികിത്സകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു വായുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ. ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കും.

പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റ്

പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പല്ലുകൾ, പാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ പോലുള്ള കൃത്രിമ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ തകർന്നതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പല്ലുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ പ്രാവീണ്യം നൽകുന്നു. വെനീർ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടങ്ങൾ പോലുള്ള പുഞ്ചിരിയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിലും അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

പീഡിയാട്രിക് ദന്തഡോക്ടർ

പീഡിയാട്രിക് ദന്തഡോക്ടർ ശിശുക്കൾ, കുട്ടികൾ, കൗമാരക്കാർ എന്നിവരുടെ വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവർ പ്രതിരോധ പരിചരണം, പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകളും മോണകളും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ നൽകുന്നു. ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം പീഡിയാട്രിക് ദന്തഡോക്ടർമാർ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്

ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ഓറൽ, മാക്സിലോഫേഷ്യൽ മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ, ഇമേജിംഗ് പഠനങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ, കോശജ്വലനം, നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് അവസ്ഥകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പാത്തോളജിയിൽ അധിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

ഡെന്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡെന്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വാക്കാലുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ജനസംഖ്യാ തലത്തിൽ വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡെന്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം ഡെന്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ഒരു റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കണം.

ഓറൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്

വാക്കാലുള്ള റേഡിയോളജിസ്റ്റ് തല, കഴുത്ത്, വാക്കാലുള്ള അറ എന്നിവയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പല്ലുകൾ, താടിയെല്ലുകൾ, ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും അവർ എക്സ്-റേ, സിടി സ്കാനുകൾ, എംആർഐ തുടങ്ങിയ നൂതന ഇമേജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓറൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റേഡിയോളജിയിൽ അധിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

ഓറൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഓറൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വാക്കാലുള്ള, മാക്സിലോഫേഷ്യൽ മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഓറൽ ക്യാൻസർ, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ക്രോണിക് പെയിൻ സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്ക് അവർ പരിചരണം നൽകുന്നു. ഓറൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്റേണൽ മെഡിസിനിൽ അധിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

കോസ്മെറ്റിക് ഡെന്റിസ്റ്റ്

കോസ്മെറ്റിക് ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ പല്ലുകളുടെയും മോണകളുടെയും രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് അവർ നൽകുന്നത് പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽപുഞ്ചിരിയുടെ സൗന്ദര്യാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വെനീർ, കോമ്പോസിറ്റ് ബോണ്ടിംഗ്. ഡെന്റൽ സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കോസ്മെറ്റിക് ദന്തഡോക്ടർമാർക്ക് സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വിപുലമായ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, സമഗ്രമായ ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരും ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡെന്റൽ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പൊതു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്നത് ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹായിക്കും, അതേസമയം ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരുടെ പ്രത്യേക പരിചരണം വായുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയുടെ രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണേണ്ടത്?

നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ ദന്തഡോക്ടർമാർക്ക് പതിവ് ദന്ത പരിചരണം നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പ്രത്യേക ചികിത്സയിൽ ദന്ത വിദഗ്ധർക്ക് അധിക പരിശീലനവും വൈദഗ്ധ്യവും ഉണ്ട്. ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ.

 1. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ മനസ്സിലാക്കുക ദന്തചികിത്സ ഒരു വിശാലമായ മേഖലയാണ്, കൂടാതെ ദന്താരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുണ്ട്. പൊതുവായ ദന്തചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ, മറ്റ് ദന്തരോഗ വിദഗ്ധർ വ്യത്യസ്ത ദന്തരോഗാവസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രത്യേകതകളിൽ പീരിയോൺഡിക്സ്, ഓറൽ സർജറി, ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ്, എൻഡോഡോണ്ടിക്സ്, പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിക്സ്. ഈ ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മറ്റ് ദന്തഡോക്ടർമാരുമായി ചേർന്ന് സമഗ്രമായ ദന്ത പരിചരണം നൽകുന്നതിന് രോഗികളെ സഹായിക്കുകയും ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 2. പതിവായി ദന്തഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളുടെ പൊതു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ പതിവായി കാണുന്നത് നല്ല ദന്താരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. സാധാരണ ദന്ത പരിശോധനകൾക്കും വൃത്തിയാക്കലിനും വേണ്ടി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണണമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ, ഫില്ലിംഗുകളും ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് സർജറിയും പോലുള്ള ദന്തചികിത്സകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ വായിലെ വ്യത്യസ്തമായ കഠിനവും മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദന്താരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നു.

 3. Dentists you can see beyond: Understanding Dental Specialties While general dentistry is the most common type of dentist, there are situations where you may need to see a dental specialist. For example, if you have misaligned jaws or temporomandibular joint (TMJ) problems, an orthodontist or oral surgeon may be able to provide the specific treatment you need. Periodontists are trained to treat gum disease, while throat specialists focus on the treatment of conditions affecting the throat and mouth. Additionally, some general dentists provide കോസ്മെറ്റിക് ദന്തചികിത്സ വെനീർ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കൽ, എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിപുലമായ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോസ്മെറ്റിക് ദന്തഡോക്ടർമാരുണ്ട്. എന്തായാലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊതു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധന് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോക്കൽ തിരയാനും കഴിയും എന്റെ അടുത്തുള്ള ദന്തഡോക്ടർ ഇവിടെ.

ഒരു ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?

ഒരു ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള റഫറൽ നിങ്ങളുടെ പൊതു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനോട് ആവശ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ തിരയാം. ബോർഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും ശരിയായ യോഗ്യതകളും പരിശീലനവുമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ ദന്തഡോക്ടർമാരേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ?

ആവശ്യമായ ചികിത്സയെ ആശ്രയിച്ച് ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫീസ് സാധാരണ ദന്തഡോക്ടറുടെ ഫീസുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേക പരിചരണം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിപുലവും ചെലവേറിയതുമായ ചികിത്സകൾ തടയാൻ സഹായിക്കും, അതിനാൽ ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണുന്നതിന്റെ ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

കോസ്മെറ്റിക് ഡെന്റിസ്ട്രിയും ജനറൽ ഡെന്റിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

സൗന്ദര്യവർദ്ധക ദന്തചികിത്സയും പൊതുവായ ദന്തചികിത്സയും അവയുടെ ശ്രദ്ധയിലും ലക്ഷ്യത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുവായ ദന്തചികിത്സ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ, കോസ്മെറ്റിക് ഡെന്റിസ്ട്രി പല്ലുകളുടെയും മോണകളുടെയും രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പൊതു ദന്തഡോക്ടർമാർ പ്രതിരോധ പരിചരണം, പതിവ് പരിശോധനകൾ, ശുചീകരണം, ദന്തസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സകൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. മോണ രോഗം. കോസ്മെറ്റിക് ദന്തഡോക്ടർമാർ പല്ല് വെളുപ്പിക്കൽ, വെനീർ, കോമ്പോസിറ്റ് ബോണ്ടിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾ: അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്?

പല്ലുകൾ, പാലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ പോലുള്ള കൃത്രിമ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കേടായതോ തകർന്നതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പല്ലുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു തരം ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനാണ് പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റ്. വെനീർ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടങ്ങൾ പോലുള്ള പുഞ്ചിരിയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിലും അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡെന്റൽ സ്കൂളിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്: ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തരം ദന്തചികിത്സ എന്താണ്?

വായയെയും ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യുകളെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്. ഓറൽ ക്യാൻസർ, അണുബാധകൾ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ അവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയ വാക്കാലുള്ള രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വിശകലനവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകുന്നതിന് ഓറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റുകൾ മറ്റ് ദന്തരോഗ വിദഗ്ധരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റുകളും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും പല തരത്തിലുള്ള പരിചരണം നൽകുന്നുണ്ടോ?

അതെ, ജനറൽ ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും പല തരത്തിലുള്ള ഓറൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നൽകുന്നു. സാധാരണ ശുചീകരണങ്ങളും പരിശോധനകളും, ഫില്ലിംഗുകൾ, കിരീടങ്ങൾ, മോണരോഗ ചികിത്സ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിരോധ സേവനങ്ങൾ ജനറൽ ദന്തഡോക്ടർമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദന്തരോഗ വിദഗ്ധർ അധിക പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുകയും ദന്തചികിത്സയുടെ പ്രത്യേക മേഖലകളായ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ്, എൻഡോഡോണ്ടിക്സ്, പീരിയോഡോണ്ടിക്സ്, ഓറൽ സർജറി, പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്ട്രി എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി, ക്ഷയം തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ശരിയായ ദന്ത സംരക്ഷണം തേടുന്നു. പൊതുവായ ദന്തചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ നൽകുന്ന പ്രത്യേക തരം പതിവ് ദന്ത സംരക്ഷണം, ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഡെന്റൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഉണ്ട് ജ്ഞാന പല്ല് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ദന്തഡോക്ടർമാരുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിചരണം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പൊതു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ മറികടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദന്തഡോക്ടർമാർ വൈവിധ്യമാർന്ന ദന്തരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു തരം ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ കാണുന്നതിന് കഴിയും. ഒപ്റ്റിമൽ ദന്താരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ml_INMalayalam