അടിയന്തര സഹായം! 7010650063
വിപുലമായ
തിരയുക
  1. വീട്
  2. ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ്

അലൈനറുകൾ മായ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം: ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, പതിവുചോദ്യങ്ങൾ പല്ലുകൾ നേരെയാക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത ബ്രേസുകൾക്കുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ബദലാണ് ക്ലിയർ അലൈനറുകൾ. ഈ സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പല്ലിന് മുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ്...

കുട്ടികളുടെ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ബ്രേസുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ചികിത്സ. പക്ഷേ, ബ്രേസുകളുടെ കാര്യമോ? കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് ബ്രേസുകൾ എങ്ങനെ യോജിക്കും? ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, കുട്ടികളുടെ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്കുള്ള ബ്രേസുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും...

ml_INMalayalam