அவசர உதவி! 7010650063
மேம்படுத்தபட்ட
தேடு
உங்கள் பல் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்

உங்கள் தீர்வைப் பெற

ஆரோக்கியமான வாய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது

சுகாதார படிவம்

The length of time that it takes to have a பல் உள்வைப்பு procedure depends on a number of different factors. First, you will need to determine if you are a candidate for dental implants. If you are not a candidate for dental implants, you can still get them done, but they are much more expensive. Next, you will need to decide if you want to go through with the பல் உள்வைப்பு procedure or not. The cost of a பல் உள்வைப்பு procedure is not cheap, but it is a lot cheaper than having a bridge or dentures. The final step is choosing the பல் மருத்துவர் that is going to perform the procedure. You will need to make sure that the பல் மருத்துவர் is well trained and has years of experience.

உங்கள் பதிலை விடுங்கள்

ta_INTamil